Back to top

Hur stort är Sandhamn?

Sandhamn är 27 ha stort vilket motsvarar en yta om 270.000 kvadratmeter.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 + nio =